• Cтворити візитку
 • Вход
 • ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

  Ласкаво просимо на Visitizer!

  Дякуємо за використання наших продуктів і послуг (далі «Послуги»).

  Вони надаються компанією-розробником ФОП Кащенко Михайло Вікторович, ІПН 2747112813, Україна, (далі ФОП Кащенко М.В.), що діє в рамках діяльності по організації Web-порталів, розміщення інформації на Web-вузлах і обробки даних.

  Уважно вивчіть нашу Політику конфіденційності та Антипіратську політику, щоб знати, які відомості ми збираємо, в яких цілях їх використовуємо і якими Законами регулюються наші подальші відносини.

  Діючі законодавства:

  • GDPR - General Data Protection Regulation від 25.05.2018 (ЄС);
  • Директиви про електронні комунікації (Директива 2002/58/EC Європейського парламенту і Ради від 12.07.2002 (OJ L 201 від 31.07.2002, Регламент (ЄС) №2006/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27.10.2004, OJ L 364 від 09.12 .2004);
  • Регулювання (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27.04.2016 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних, вільне переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46/EC (Загальні правила захисту даних);
  • Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI;
  • Закон України «Про інформацію» (N 2657-XII від 02.10.1992 р);
  • Господарський кодекс України;
  • Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

  Якщо виникли розбіжності або спірні питання щодо правильності дій на підставі того чи іншого законодавства, то пріоритет в міркуванні суперечок мають законодавства і правила міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (ст.29 п.2 Закону України «Про захист персональних даних»).

  Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну чи юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за допомогою добровільно наданих даних.

  Реєстраційні дані - персональні дані, що включають інформацію відкритого (загальнодоступного) профілю соціальних мереж, які використовуються при реєстрації і авторизації на Сайті https://visitizer.com.

  Користуючись надалі Сайтами Visitizer, Вам пропонується ознайомитися і прийняти Політику конфіденційності та Угоду Користувача з ФОП Кащенко М.В.

  Якщо Ви не згодні з даними Правилами і Угодами в повному обсязі, Вам необхідно залишити наші Сайти.

  Цим документом заявляємо, що всі Матеріали, будь-якого формату і змісту, що знаходяться і представлені на сайтах Visitizer, є власністю ФОП Кащенко М.В., його дочірніх підприємств і філій, або, якщо не є такими, то використовуються на законних підставах, дозволах, партнерських і Користувальницьких Угодах.

  Нам необхідно отримувати і обробляти Вашу інформацію для поліпшення Вашого просування на нашому Сайті та в Вашому бізнесі, а також для підтримки і розвитку Продуктів і Послуг Visitizer. Послуги та інформація, пропоновані на деяких Сайтах Visitizer, можуть регламентуватися додатковими умовами і положеннями, викладеними на Сайті або Web-сторінках з даними Послугами або інформацією. До програмного забезпечення можуть ставитися додаткові умови ліцензування, викладені в ліцензійній угоді з кінцевим користувачем. Воно додається до програмного забезпечення, складається і укладається окремо та індивідуально.

  Ви визнаєте за ФОП Кащенко М.В. право припинити Ваш доступ до даних Сайту та Службам Visitizer за порушення будь-яких існуючих Законів і Правил, в тому числі за порушення авторських прав.

  Забороняється використовувати Сайти Visitizer або інформацію, продукти та послуги, отримані на цих Сайтах, в протиправних цілях або для сприяння їм. Використовуючи Сайти Visitizer і будь-які Матеріали з цих Сайтів, Ви погоджуєтеся з усіма заборонами, викладеними в Угоді Користувача.

  Назва «Visitizer», логотип Visitizer і інші знаки, що відносяться до продуктів і послуг Сайту Visitizer (далі «Знаки Visitizer»), є ексклюзивною та що представляє цінність власністю ФОП Кащенко М.В. та/або його дочірніх підприємств. Знаки Visitizer можуть відтворюватися та/або розміщуватися виключно за умови чітко вираженого письмового дозволу Visitizer і виключно відповідно до «Політики і принципами використання товарних знаків Visitizer».

  За умови отримання відповідних ліцензій або інших письмових дозволів на програмне забезпечення та/або послуги, Visitizer, на підставі права власності, може надати дозвіл на розміщення, копіювання або завантаження Матеріалів з Сайту Visitizer виключно для використання в особистих, некомерційних цілях, при цьому забороняється змінювати ці Матеріали, видаляти або змінювати будь-які повідомлення про захист авторських прав або інші вказівки про право на інтелектуальну власність, що містяться в отриманих на Visitizer Матеріалах.

  Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачає відповідальність за неправомірне збирання комерційної таємниці, тобто добування протиправним способом відомостей, які відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

  Згідно ч. 1 ст. 36 Господарського кодексу України, відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, які не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону.

  Ч. 3 ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця.

  На деяких Сайтах можуть бути розміщені змістовні матеріали, надані третіми сторонами, посилання на Web-сторінки третіх сторін та/або рекламу і пропозиції придбати їх продукти або послуги. Визнаючи, що змістовні матеріали третіх сторін розміщені або зроблені доступними для Вашої зручності, Ви погоджуєтесь, що Visitizer не несе відповідальності за змістовні матеріали третіх сторін. Ви також погоджуєтеся, що Visitizer не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які ви можете понести в результаті довіри до змістовних матеріалів третіх сторін або відповіді на рекламні оголошення, і що ви повинні звертатися безпосередньо до третьої сторони стосовно будь-яких відшкодувань збитків, які можуть мати місце.

  Сайти Visitizer і надана на них інформація призначені для зручності користувачів Visitizer, а також для клієнтів і потенційних клієнтів компанії Visitizer, його продуктів або Послуг. Інформація, пропозиції та Послуги, надані на Сайтах Visitizer, можуть бути змінені без попереднього повідомлення і пояснення розробником для поліпшення сервісу і можливостей Сайту.

  У разі переходу прав власності або контролю над усіма або частиною наших Продуктів або їх активів до іншої особи, ми можемо передати необхідну інформацію новому власнику.

  Вплив Форс-Мажорних обставин на дії і відповідальності компанії ФОП Кащенко М.В., її відділень, філій або ліцензіарів, може бути виправданням за будь-які затримки або помилки в роботі компанії та її Сайтів, згідно чинного законодавства і прийнятої Вами Угоди Користувача.